Gastenboek | Downloads | Links | Contact
Aanmelden
Afdrukken Afdrukken

De Opiumwet

Zoals je weet wordt softdrugs over het algemeen overal in Nederland geaccepteerd, maar het is en blijft illegaal. Het wordt weliswaar gedoogd maar je loopt altijd risico's als je met da spul op zak loopt. Als het meer dan gebruikershoeveelheid (5 gram softdrugs, 1 pil/1 gram harddrugs) dan krijg je in de meeste gevallen een boete of gevangenisstraf. Als je jonger dan 18 bent ook.

Op deze pagina kun je informatie vinden over wat de wet voorschrijft over de officiele hoeveelheid hard- of softdrugs die je bij mag hebben. Let op: Kleine hoeveelheden worden in Nederland gedoogd, dit houdt in dat de politie het door de vingers ziet als je bijvoorbeeld 1 XTC pil bij hebt of 1 jointje. Je drugs wordt dan in de meeste gevallen in beslag genomen maar je krijgt geen boete of gevangenisstraf. Dit wordt 'politiesepot (met afstand)' genoemd. Met recidive wordt bedoeld dat je eerder voor dezelfde overtreding bent gepakt.

Opmerking: Alle genoemde bedragen zijn nog in ouderwetse guldens. Hopelijk heeft binnenkort iemand tijd om dit effe aan te passen naar euro's.


Lijst I: Hard-drugs

Er is verschil in de wijze van aanduiding van de hoeveelheden. Voor heroine en cocaine is dit in grammen (of gedeelten daarvan), bij de synthetische drugs (zoals amfetamine, LSD en de XTC-achtigen) kan ook sprake zijn van pillen, doses of een andere vorm. Deze "eenheid" staat tussen haakjes vermeld (e) en is bedoeld als hoeveelheid die de consument gemiddeld van een produkt inkoopt voor eigen gebruik.
Bij straathandel/panddealen is de beschrijving in termen van duur van het delict. Een uitzondering op het algemene regime is gemaakt voor methadon, mits voor geneeskundig gebruik). De richtlijn voor dit middel is apart vermeld.

Uitgangspunt bij b, c, d en e is dat naast de vrijheidsstraf een substantiŽle geldboete wordt gevorderd en/of een ontnemingsvordering wordt ingesteld.

Heroine, Cocaine en synthetische drugs

 1. Aanwezig hebben:
  < 0,5 gram (I e) , politiesepot (met afstand)
  0,5 - 5 gram (1-10 e) 1 week voorwaardelijk - 2 maanden
 2. Aanwezig hebben met dealerindicatie:
  tot 15 gram (tot 30 e) tot 6 maanden
  15-300 gram (30-600 e) 6-18 maanden
  > 300 gram (> 600 e) 18 maanden - 4 jaar
 3. Verkoop:
  straathandel/panddealen:
  duur van het delict:
  tot 1 maand tot 6 maanden
  1-3 maanden 6-18 maanden
  > 3 maanden vanaf 18 maanden
  Bij verkoop aan personen die tot kwetsbare groepen behoren, zoals minderjarigen (bijvoorbeeld in of nabijschoolgebouwen) en psychiatrische patiŽnten wordt de straf uit de naasthogere categorie gevorderd.
  tussenhandel:
  tot 1000 gram (tot 2000 e) 1 tot 2 jaar
  vanaf 1 kilo (vanaf 2000 e) vanaf 2 jaar
  groothandel: > 5 kilo (> 10.000 e) 6-8 jaar
 4. Produktie:
  tot 1000 gram (tot 2000 e) 1 tot 2 jaar
  vanaf I kilo (vanaf 2000 e) vanaf 2 jaar
  > 5 kilo (> 10.000 e) 6 - 8 jaar
 5. Invoer en uitvoer:
  tot 1000 gram (tot 2000 e) tot 3 jaar
  > I kilo (> 2000 e) 3 -12 jaar

Methadon

 1. Aanwezig hebben:
  hoeveelheid anders dan voor eigen geneeskundig gebruik 1 week voorwaardelijk tot 1 maand
 2. Aanwezig hebben met dealerindicatie:
  1 - 6 maanden

Lijst II: Soft-drugs

 1. Opzettelijk aanwezig hebben, bereiden, bewerken, verwerken, verkopen, afleveren, verstrekken, vervoeren, vervaardigen van soft-drugs.

  Het uitgangspunt/criterium is de hoeveelheid eindprodukt.

  a. tot 5 gram: politiesepot met afstand
  b. van 5 tot 30 gram: f 50,- tot f 150,-
  c. van 30 tot 1000 gram: f 5,- tot f 10,-per gram (evt. transactie)
  d. van 1 tot 5 kilo: f 5000,- tot f 10.000,- en of 2 weken per kg
  e. van 5 tot 25 kilo: 3-6 maanden + max. f 25.000,-
  f. van 25 tot 100 kilo: 6-12 maanden + max. f25.000,-
  g. meer dan 100 kilo: 1-2 jaar + max. f25.000,-

  Ad c-g: Gelet op de hoeveelheden wordt uitgegaan van dealen. Bij recidive binnen vijf jaar kan voorzover het maximum nog niet is bereikt de eis met 1/4 worden verhoogd. Bij verkoop van een gebruikershoeveelheid aan personen die tot kwetsbare groepen behoren, zoals minderjarigen (bijvoorbeeld in of nabij schoolgebouwen) en psychiatrische patiŽnten, wordt een hogere strafmaat gehanteerd met een minimum van f 750,-. Bij recidive, of aanwijzingen met betrekking tot verkoop gedurende langere duur, wordt ten minste de strafmaat uit categorie d gehanteerd.
 2. Binnen of buiten het grondgebied van Nederland brengen van soft-drugs.

  Bij in- of uitvoer maakt de wet geen onderscheid naar hoeveelheid. Elke handeling in strijd met het verbod van art. 3 lid I sub A van de Opiumwet is een misdrijf: verdubbeling van de strafeisen ad I is mogelijk tot een maximum van 4 jaar en een geldboete van ten hoogste f 100.000,-.
 3. Opzettelijk aanwezig hebben (telen of kweken).

  Het uitgangspunt/criterium is de hoeveelheid eindprodukt. Het aantal aangetroffen planten, de grootte ervan alsmede het aantal oogsten per jaar kunnen dienen als indicatie voor die hoeveelheid.

  a. tot 5 planten: politiesepot (met afstand)
  b. van 5 tot 10 planten: f 50,- per plant
  bij recidive: f 75,- per plant
  c. van 10 tot 100 planten: f 125,- en of 1/2 dag per plant
  d. van 100 tot 1000 planten: 2-6 maanden + max. f 25.000,-
  e. meer dan 1000 planten: 6 maanden - 2 jaar + max. f 25.000,-

  Ad a: Dit geldt alleen ten aanzien van meerderjarigen. Teelt door minderjarigen dient steeds te worden opgespoord en vervolgd.
  Ad c-e: Bij recidive binnen 5 jaar kan voorzover het maximum nog niet bereikt is de eis met 1/4 worden verhoogd. Indien blijkt van bedrijfsmatig handelen zal een hogere strafmaat worden gehanteerd.