Gastenboek | Downloads | Links | Contact
Aanmelden
Afdrukken Afdrukken

Medicinale toepassingen voor Cannabis

De laatste jaren ijvert men meer en meer om cannabis als een medicijn te erkennen. Kanker- en AidspatiŽnten voeren een strijd tegen de overheid en dokters schrijven in sommige gevallen zelfs cannabis voor, alhoewel het wettelijk verboden is. Dit verbod baseert zich grotendeels op de weinige kennis die de wetenschap heeft over de effecten van cannabis, alsook het gebrek aan informatie over alle bestanddelen ervan. Toch beschikt de wetenschap reeds over een pak informatie over alle mogelijke aspecten van cannabis en ons baserend daarop zullen we tot een besluit trachten te komen.


Antideppressum

1. als antideppressum. In de vorige eeuwen werd cannabis al gebruikt als antidepressum. Geleerden en wetenschappers ondervonden bij inname van cannabis een soort gevoel dat ontoereikend is voor triestheid en een positieve geest beÔnvloedt.

Klinisch gebruik van cannabis als antidepressum had variŽrende resultaten. In 1871 werden 5 patiŽnten met melancholie behandeld met cannabis. Bij 4 ervan was er een lichte verbetering te merken, bij de vijfde een grote verbetering. Dezelfde resultaten waren merkbaar in Frankrijk met een gelijkaardig experiment. De Indische Hennep Drugs Commissie in 1894 besloot na intens onderzoek dat cannabis het weerstandsvermogen bevordert.

Cannabis vermindert de emotionele reactiviteit en de intensheid van affectie terwijl introspectie verhoogt wordt. Dit bewijst het EEG na een eerste stimulans. De unieke verleidende effecten van cannabis krijgen dan de overhand. Het obsessief en dwangmatige denken maken de weg vrij naar introspectie en vrije associatie in ontspannen omstandigheden. De emotionele activiteit deint weg en zorgen zijn minder pijnlijk. Ook de verandering in tijdsinzicht onderdrukt de haast en stress.


Pijnstiller

2. als pijnstiller. In oude medische teksten wordt cannabis vaak gešssocieerd met een betrekkelijk sterke pijnstiller, minder sterk dan opiaten. Vandaag wordt de pijnstillende werking van cannabis algemeen erkend.

Verschillende soorten pijnen reageren verschillend op cannabis. De klinische literatuur openbaart 2 algemene categorieŽn van pijnen die cannabis stilt: wisselende spasmatische pijnen en ontstekingen. Migraine is een specifieke pijn waarbij cannabis nuttig is. Dr. Reynolds besloot na 30 jaar klinische ervaring met migrainelijders dat cannabis het lijden van de patiŽnt laag houdt, zowel bij de behandeling als bij de aanvallen van migraine.


Groene staarlijders (teveel gerookt waarschijnlijk)

3. als vervangmiddel voor pilocarpine bij groene staarlijders.

Bij experimenten in 1971 vonden Hepler en Frank dat cannabis een opmerkelijke drukverlaging in de oogbollen veroorzaakt. Bij 9 van de 11 geteste personen was dit merkbaar. Groene staarlijders hebben te kampen met drukverhoging en gebruiken daarvoor pilocarpine, die een betrekkelijke zwakke drukverlaging als gevolg heeft.

Cannabis daarentegen vermindert de druk tot op een normale hoogte, wat te besluiten valt uit proeven met 20 groene staarlijders.


Bronchitis en astma

4. als medicijn tegen bronchitis en astma. De Indische Hennep Drug Commissie constateerde na lang onderzoek een merkwaardige paradox.

Bij patiŽnten met bronchitis of astma vermindert cannabisrook de hoest en de astma-aanvallen, terwijl bij gewone gebruikers (niet als medicijn) bronchitis en astma kunnen veroorzaakt worden door cannabisgebruik.


Gewrichtsaandoeningen

5. als medicijn bij gewrichtsaandoeningen (atropatie).

Hoewel cannabis zelf niet in water oplosbaar is kan er wel poeder van gemaakt worden. Bevochtigd poeder wordt gebruikt in de vorm van een pap om sluiting van de beenderen te bevorderen bij mensen met gewrichtsaandoeningen. Cannabispoeder wordt ook gebruikt om wonden te verzorgen, genezing te bespoedigen en infectie uit te sluiten.

De antibiotische eigenschappen van cannabis blijken in het cannabinolisch zuur en de cannabidiol te zitten.


Eetstimulans

6. om de eetlust te stimuleren.

Reeds honderden jaren is cannabis in de oosterse medische wetenschap erkend als eetstimulans. Overal werd in westerse waarnemingen een verhoogde eetlust vastgesteld na inname van cannabis.

In 1888 begon McConnel met een cannabisbehandeling voor anorexiapatiŽnten. Ook nu nog wordt het tegen anorexia gebruikt en helpt het AidspatiŽnten door hun lijden.


Vervangmiddel voor slechte drugs

7. als vervangmiddel voor alcohol, nicotine, opiaten en andere drugs. Cannabis wordt gebruikt als vervangmiddel voor andere drugs bij de behandeling van een verslaving.

In feite wordt het probleem hierdoor niet opgelost, maar de lichamelijke en geestelijke schade wordt er wel mee beperkt. Clendinning paste in 1843 een cannabisbehandeling toe bij 18 opiumverslaafden. 4 raakten ervan af. Cannabis wordt ook geprezen als hulpmiddel bij het kwijtraken van een nicotineverslaving.


Malaria

8. als medicijn tegen malaria.

De Indische Hennep Drug Commissie constateerde dat cannabis een remmende werking heeft op mogelijke malaria-infecties en een verzorgende werking bij reeds geÔnfecteerden. Clendinning beschreef in 1843 de effectiviteit van cannabis als geneesmiddel bij 4 patiŽnten met koortsige ziektes.


Slaapmiddel

9. als slaapmiddel.

Alle medische literatuur is het er over eens dat cannabisinwerking een positieve invloed heeft op de slaap. Dit gebeurt op het einde van de effectieve inwerking, zoals proefondervindelijk onderzoek reeds lang heeft aangetoond. Het heeft vooral te maken met bepaalde effecten van cannabis op de breingolven. Over het algemeen veroorzaakt intoxicatie vergankelijke veranderingen die zich vertalen in een snellere aanloop en kortere duur van de golven. Dit vertaalt zich in een verhoogde slaaptijd en een verhoogd droomactiviteit. Cannabis wordt ook als antispasmatisch middel gebruikt.


Therapeutisch middel

10. als therapeutisch middel. In de psychologie en psychiatrie wordt cannabis vaak gebruikt bij behandelingen.

John Stuart Smith gebruikte cannabis in de psychiatrie om vergeten herinneringen bij patiŽnten terug te halen. Moreau De Tours beschreef positieve invloeden bij de studie van cannabisgebruik bij geesteszieken, een zelfonderhouding tot zelfs begrijpende tekenen bij dementen. Ook werd het effectief gebruikt bij de behandeling van manieŽn en desillusies.

Kubie en Margolin ontdekten nut in cannabis bij het ophalen van vroegere verdrongen herinneringen en emoties van patiŽnten. Rolls en Stafford-Clarck behandelden met succes een geval van depersonalisatie waarbij pentobarbital en methamfetamine gefaald hadden. Ze deden dit in 1 enkele sessie. Al deze experimenten bewijzen niet dat cannabis een therapeutisch middel is. Zoals bij alle drug is het effect ervan niet uitsluitend farmacologisch. Andere factoren als mentale en fysische staat van de patiŽnt en omgeving spelen ook een rol.


Voordelen en nadelen van eten tegenover roookuh!

Voor en nadelen eten van marihuana

Voordelen van de orale route

- longen en keel worden niet aangetast

- stabiele effecten van de drug lange periode van inwerking (tot 12 uur)

Nadelen van de orale route dosissen

- zijn moeilijk te schatten eens opgegeten kan de dosis niet meer aangepast worden

- De effecten hebben een trage aanloop (min. 1 uur).

- er is een afhankelijkheid van de maaginhoud en kleine ingewanden lange periode van inwerking (tot 12 uur)

- de effecten verdwijnen slechts langzaam de drug wordt inefficiŽnt gebruikt overdosis is mogelijk

Voor en nadelen van het roken van wiet.

Voordelen van inademing

- de effecten zijn snel merkbaar (binnen de minuut)

- de dosis kan naar willekeur aangepast worden

- de effecten verdwijnen snel de drug wordt efficiŽnt gebruikt er is geen afhankelijkheid van maaginhoud en kleine ingewanden de leveractiviteiten worden niet belemmerd

- een inname van een overdosis is moeilijk

Nadelen van inademing

- longen en keel worden geÔrriteerd

We kunnen dus besluiten dat algemeen gezien het inhaleren meer voordelen biedt dan de orale inname van cannabis.


Meer lezen over de medicinale werking van cannabis? Klik hier!